Parteneriate și rețele în promovarea îmbătrânirii sănătoase

Mar 31, 2022

Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost unul dintre primele fundamente pentru garantarea demnității umane. În acest sens, protecția socială a persoanelor în vârstă implică drepturi, un sistem de garanții, rețele de actori și angajamentul statului și al societății civile.

Pentru a realiza o îmbătrânire activă și sănătoasă, țările trebuie să aibă în vedere procesul de optimizare a oportunităților de sănătate, participare și securitate, de îmbunătățire a calității vieții pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, precum și procesul de dezvoltare și menținere a capacității funcționale, care contribuie la bunăstarea persoanelor în vârstă. Avem un imperativ etic de a continua să dezvoltăm politici transversale și strategii de acțiune multidisciplinare, flexibile și locale care să permită tuturor persoanelor în vârstă să se bucure de o viață activă și sănătoasă. Noi, societatea civilă organizată, avem datoria de a garanta persoanelor vârstnice participarea socială și comunitară. Această căutare a calității vieții pentru persoanele în vârstă ar trebui să fie o prioritate pentru societăți, instituții, familii, etc.

Îmbătrânirea sănătoasă depinde de echilibrul dintre declinul natural al diferitelor capacități fizice și mentale individuale și atingerea obiectivelor dorite. Pentru ca acest lucru să se întâmple, credem că munca în parteneriat și crearea de rețele este o modalitate interesantă și foarte utilă pentru a avea rezultate mai bune ale unei vieți active și sănătoase pentru persoanele în vârstă.

În Portugalia, statul deleagă competențe și responsabilități anumitor organizații cu o funcție socială, prin intermediul unor parteneriate în rețea, care reunesc resurse umane, materiale și de capital pentru a atinge scopul dorit într-un mod integrat. Formarea de parteneriate este o componentă esențială pentru extinderea sferei de acțiune programatică în comunitățile noastre. Creșterea capacității funcționale a persoanelor vârstnice reprezintă un punct de referință pentru formularea unui model de intervenție orientativ care definește prioritățile, parametrii de monitorizare și evaluare și impune dinamica și sinergiile de cooperare între actorii și instituțiile din cadrul diverselor programe, proiecte și diverși parteneri angajați în îmbunătățirea standardelor de sănătate, participare, siguranță și cercetare.

Prin urmare, pentru a realiza cele de mai sus, este esențială activitatea de parteneriat interministerial, intersectorial și interinstituțional în țările respective. Îmbătrânirea individului este un proces condiționat de factori biologici, sociali, economici, culturali, de mediu și istorici și poate fi definit ca un proces progresiv de schimbare biopsihosocială a persoanei de-a lungul ciclului de viață.

Regândirea îmbătrânirii implică regândirea unui întreg set de politici publice, astfel încât schimbarea nu poate avea loc decât printr-o viziune comună a întregii țări, cu implicarea mai multor sectoare, cum ar fi sănătatea, educația, securitatea socială și munca, cetățenia și egalitatea, economia, justiția, planificarea și dezvoltarea rurală și urbană, locuințele, transportul, turismul, noile tehnologii și cultura. Un angajament real de a investi în îmbătrânirea activă și sănătoasă trebuie să fie transversal și să se transpună în toate politicile sectoriale. Diferitele organizații comunitare, și anume instituțiile de sănătate, IPSS, ONG-uri și altele, precum și autoritățile locale, au un rol central în procesul decizional și în dezvoltarea sistemică a intervențiilor, executarea și monitorizarea politicilor, între mai multe sectoare, parteneri și niveluri teritoriale, cu accent pe implicarea reprezentanților vârstnicilor înșiși.

Bătrânețea ar trebui să fie sinonimă cu calitatea vieții și cetățenia, dar pentru ca aceste drepturi să devină efective, este necesar un set de acțiuni articulate de asistență și promovare a persoanelor în vârstă. Parteneriatele cu rețeaua de îngrijire a persoanelor vârstnice sunt fundamentale în acest proces pentru înțelegerea și intervenția în condițiile de viață ale persoanelor aflate în proces de îmbătrânire, precum și a serviciilor și programelor oferite pentru promovarea sănătății și a cetățeniei.

Tags